Úvodní stránka  |  Přihlásit se  |  Registrace  |  Obchodní podmínky  |  Reklamační řád  |  Kontakty  |  Nákupní košík
http://obchod.atoner.czObchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu a přímý dovozce značky Ulefone pro ČR

Libor Ptáček
Křečovice 44
257 56  Neveklov

IĆ: 86999800
DIČ: CZ8202260550

Odpovědná osoba:   Libor Ptáček
Telefonní kontakt:    +420 608 047 228

 

Objednávky

Veškeré informace, které Kupující sděluje při objednávce provozovateli e-shopu, společnosti Libor Ptáček slouží pouze pro účely identifikace Kupujícího při nákupu a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasí Kupující s tím, že mu budou zasílány nabídkové e-mailů z internetového obchodu firmy Libor Ptáček, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti.
Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: info@ulefonemobil.cz, nebo na adrese provozovatele.
Objednávky lze uskutečnit bez registrace.

 

Příjem a vyřízení objednávky

Objednávka Kupujícího je návrhem Kupní smlouvy a samotná Kupní smlouva je uzavřena  doručení závazného souhlasu Kupujícího i Prodávajícího s tímto návrhem, tedy závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího. Tímto okamžikem vzniká mezi Kupujícím a prodávajícím smluvní vztah, tedy vzájemná práva a povinnosti.
Uzavřením Kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a  Reklamačními podmínkami  a projevuje tak s nimi souhlas.  Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a Reklamační řádem. Na tuto skutečnost je Kupující před odesláním objednávky upozorněn.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou - e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

 

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

 

Druhy dopravy

Osobní odběr
Objednávku je možné vyzvednout osobně. Objednávky lze vyzvedávat osobně po předchozí dohodě (telefonicky nebo e-mailem).

Doručovací službou PPL nebo DPD
Zboží doručováno přepravní balíkovou firmou PPL nebo DPD.
Dopravné a balné v případě platby předem je účtováno ve výši 150,- Kč vč. DPH za 1 balík (max. 20 kg, max. 1m2) .
V případě doručení na dobírku je dopravné navýšeno o 50 Kč vč. DPH.

Poznámka:
U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena.
Reklamace zásilky je možná do 3 dní od doručení, za předpokladu, že poškození nebylo zřejmé při předání

 

Záruka

V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná datem uvedeným na dokladu. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy.

 

Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen „rozpor s Kupní smlouvou“), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

 

Právo Kupujícího odstoupit od Kupní smlouvy

Pokud je Kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující v souladu s § 53 odst. 7 Občanského zákoníku právo odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Kupující kontaktuje Prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od Kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být, s přihlédnutím na okolnosti, prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení.
Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od Kupní smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí Prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na Kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající  kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

 

Právo na odstoupení od Kupní smlouvy Kupující nemá, v případě smluv:

na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
na dodávku zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

 

Doručení a dodací podmínky

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků.
Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

 

Jak postupovat při vracení zboží:

Připravte zásilku dle popisu níže. Jak mile budete vědět, kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás.
Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, zašlete dle popisu níže vámi zvoleným přepravcem.

 

Jak zásilku připravit:

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balicího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 10 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).

 

Nedostupné zboží a neplné údaje:

Kupující souhlasí s tím, že nárok na zboží za cenu a dle specifikací v internetovém obchodu kupujícímu vzniká až po potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud by došlo např. ke změně ceny nebo dostupnosti zboží, je prodávající oprávněn zboží nedodat. Pokud byla v takovém případě již odeslána platba na účet prodávajícího, prodávají odešle částku zpět na účet kupujícího.

 

Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat při výběru dopravy.
Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.

předplatba - při výběru této možnosti obdržíte zálohový list se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet

dobírka - objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti přepravci

osobní odběr - platí v hotovosti při osobním odběru.

NAŠÍM CÍLEM JE VAŠE SPOKOJENOST

www.atoner.cz, Mobil: +420 605 227 241, +420 608 047, E-mail: info@atoner.cz, obchod@atoner.cz

Created by www.atoner.cz